Gyulaházai közös Önkormányztai Hivatal Anarcsi Kirendeltsége

adóügyi ügyintézői

állást hirdet

Pályázati kiírás letöltése

Tisztelt tulajdonosok!

Értesítem Önöket, hogy a „földhivatal által megkezdett és befejezendő" osztatlan közös tulajdon megszüntetésének megosztási eljárása során a
Gyulaháza község 0120 helyrajzi számú földrészletből kialakított ingatlanok határvonalának helyszíni bemutatására

2018. május hó 03-án 09:00 órakor kerül sor.

A bemutatás helyszíne: Gyulaháza település, az eredeti 0120 hrsz-ú ingatlan.

Kérem, hogy a fenti idöpontban szíveskedjenek a helyszínen tartózkodni, vagy írásban meghatalmazott képviselöiüknek a jelenlétét biztosítani.
Felhívom a figyelmüket, hogy a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet 4.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint az eredetei földrészlet összes tulajdonosát igazolható módon értesíteni kell, azzal hogy a távollét nem akadályozza meg a bemutatás lefolytatását, illetve távolmaradás esetén igazolásnak helye nincs. Ezen jogszabályi helyből megállapítható, hogy a nem kérelmező tulajdonosok, azaz akik visszamaradó osztatlan közös tulajdonban maradnak, azok is értesítést kapnak a bemutatásról.

Bővebben: Gyulaháza község 0120 helyrajzi számú földrészletből kialakított ingatlanok határvonalának...

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről, s a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját — a területileg illetékes Kisvárdai Tankerületi Központ véleményének kikérésével — az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra 2018. április 13. (péntek) 8.00-18.00 óra között.

A 2018. évben tankötelessé váló — 2012. augusztus 31, napjáig született — gyermeket a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az intézmény fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél. A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán u. 15/A.) kell benyújtani.

Gyulaháza Településképi Arculati kézikönyv:

A néhány éve meghirdetett Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv. A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét, szakmailag támogassa, elősegítse. A kézikönyv készítése során a figyelembe lett véve az, hogy a helyiek milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg és fejlesszék a település építészeti arculatát, kultúráját. Ennek során az is fel lett tárva, hogy az épített környezetünk egyes elemei, épületei közül mit tekinthetünk a helyi identitás szempontjából örökségnek.

Bővebben: Közérthető összefoglaló

A néhány éve meghirdetett Nemzeti Építészeti Politika megalkotói számos ponton tűztek ki új célokat, várhatóan egész életünket befolyásoló feladatokat, melyek egyike a minden magyar településen elkészítendő Településképi Arculati Kézikönyv.

A Település számára elkészített Arculati Kézikönyv elsődleges célja, az hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép tervszerű, esztétikus létrejöttét szakmailag támogassa, elősegítse.

Bővebben: Település arculati kézikönyv és a településképének védelméről szóló törvénytervezet

Gyulaháza címere

Díszpolgáraink

Arculati kézikönyv

gyulahaza tak

 

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Bővebben