|
Smaller Default Larger

esza2018.03.01.
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AZ EFOP-3.9.2-16-2017-00015 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN UNIÓS TÁMOGATÁST NYERT HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE KISVÁRDA ÉS TÉRSÉGE CÍMMEL.

2018. március 1-én indul a Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében című projekt Konzorciumban Fényeslitke Község Önkormányzatával, Gyulaháza Község Önkormányzatával, Anarcs Község Önkormányzatával és Tiszakanyár Község Önkormányzatával.

 

A közszolgáltatások minősége és hozzáférhetősége, különös tekintettel a humán közszolgáltatásokra, hatással van egy adott közösségben élők színvonalára. Nagyobb jelentőséggel bírnak abban az esetben, ha a térség hátrányos helyzetű, ugyanis a nehéz helyzetből történő kitörés egyik alapfeltétele a közszolgáltatások megfelelő minősége.
A kisvárdai térség, beleértve az öt pályázó települést, az elmaradott járások közé tartozik az országos statisztikákat figyelembe véve.
Ezen településeken az oktatásban, kultúrában, egészségügyben valamint a szociális ellátásban dolgozók komplex, a helyi problémákra specializált továbbképzése indokolt. További probléma a gyerekek, különösen a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, illetve a nekik történő iskolán kívüli programok biztosítása, valamint ehhez kapcsolódóan a tehetséges gyerekek támogatása a továbbtanulásban.
Célnak tekinthető továbbá az óvodai ellátás fejlesztése, mind az itt dolgozó pedagógusok képzése, mind a hozzáférhetőség biztosítása által.
A projekt közvetlen célja, hogy a Kisvárdai kistérségen belül érintett város Kisvárda és négy település Anarcs, Gyulaháza, Tiszakanyár, Fényeslitke méretbeli és társadalmi hátrányai csökkentésre kerüljenek. A projekt fejlesztése alá tartozó humán közszolgáltatásokon belül érintett területek, a köznevelés, felsőoktatás és az alapszintű humán közszolgáltatások. Az eredményes megvalósulás a humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek tudásának gyarapítását eredményezné, amely az egyik fő iránya projekt céljainak. Ezzel biztosítva bizonyos hiányzó szolgáltatások elérhetővé tételét. Továbbá elősegíti a képzettségük erősítésének lehetőségét, javítva ezzel a helyi közszolgáltatások tartalmi minőségét és színvonalát. A projekt célja, hogy biztosítsa az oktatás különböző szintjeihez való hozzáférés esélyét a gyermekek és tanulók-különösen a hátrányos helyzetűek körében. Ennek biztosítása érdekében olyan köznevelési intézményen kívüli szervezetek és szakemberek kerülnek bevonásra, akiknek a szakmai tudása elősegíti a résztvevő gyermekek és fiatalok személyiség és kompetencia fejlődését.
A célok közé került a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének javítása, kapcsolódva az óvodai szolgáltatásfejlesztéshez, ezen belül az óvodapedagógusok továbbképzése a kisgyermekek személyiség kibontakozásának segítése érdekében, valamint olyan kompetenciák és alapkészségek elsajátítását támogató foglalkozások megszervezése és lebonyolítása, amelyek nélkülözhetetlenek a gyermekek további fejlődésének szempontjából. Az említett programok megvalósítása időben összehangolásra kerül a szülő foglalkoztatásával, létrehozva egyfajta gyermekfelügyeleti lehetőséget. Továbbá az említett tevékenységekbe a településen élő hátrányos helyzetű tanulók arányának megfelelő aránya kerül bevonásra. A célok kiterjednek az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeire is, hogy a kisgyermekek- különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében- kielégítő körülmények között kapják meg a megfelelő nevelést.

A projekt bruttó összköltsége: 457.929.860,- Ft (Támogatás intenzitása: 100%)
A támogatás Kedvezményezettje: Kisvárda Város Önkormányzata
A tervezett befejezési határidő: 2021.03.21.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

EFOP – 3.9.2 pályázati projekt keretében elkészült filmek:

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Iskola - óvoda, tehetséggondozás: Óvodásoknak, iskolásokról  https://www.youtube.com/watch?v=6xhDuMWcTzo&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=1&ab_channel=FILMJEBETO  

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=G7IBp76UmwA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=3&ab_channel=FILMJEBETO     

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=PTAajQOm8s4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=5&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Iskola - óvoda, tehetséggondozás: Pályaorientáció https://www.youtube.com/watch?v=TUKP83WPSk0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=2&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=KvD5e6pLepw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=4&ab_channel=FILMJEBETO     

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=CioEUY8a2FE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=6&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Nyári egyetem: Diplomaszerzést támogató nyári egyetem 2019. május 30-31, Hosszabb verzió  https://www.youtube.com/watch?v=_ijL6m0lWnA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=7&ab_channel=FILMJEBETO  

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Diplomaszerzést támogató nyári egyetem 2019. június 13, Hosszabb verzió  https://www.youtube.com/watch?v=05DB9LbjYws&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=8&ab_channel=FILMJEBETO  

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: A magyar felsőoktatási rendszer 2019. május 31.  https://www.youtube.com/watch?v=KdQtx6Bf1O0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=9&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=33wfvB1Ve_s&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=47&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=jhKFTUxNZ9I&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=46&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Alternatív hajtások kutatása 2019. szeptember 26.  https://www.youtube.com/watch?v=4m1r3cbWkqw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=10&ab_channel=FILMJEBETO  

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=kF7uMoO4aG4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=49&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=MyRe6aN21SI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=48&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Alternatív járművek versenye 2019. szeptember 26.  https://www.youtube.com/watch?v=m307atEsWp0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=11&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=nk4a8G2zipQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=51&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=D-UF__18Z6o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=50&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Duális képzés világa 2019. október 4.  https://www.youtube.com/watch?v=1NtF4YvGQ0o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=12&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=16K38vgz9WQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=53&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=wNi4A5X4bo4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=52&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Elektromos autók a nagyvilágban. 2019. szeptember 26  https://www.youtube.com/watch?v=yjanE7AlTD0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=13&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=SDHART_uBls&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=55&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=16K38vgz9WQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=53&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Építsünk autót 2019. október 14.  https://www.youtube.com/watch?v=zaQU_nvrom4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=14&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=_fxjIDChZQU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=57&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=PpsAsmNnDfU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=56&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Építsünk rakétát 2019. október 15.  https://www.youtube.com/watch?v=_xu1l3TzBsE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=15&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=UVhxPkdw3hc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=59&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=WWHmwiDyQ7Q&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=58&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Felkészülés a felvételi követelményekre 2019. május 31.  https://www.youtube.com/watch?v=mNZSVTuOr6E&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=16&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=FykJBSbzwP8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=61&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=0qjdMmNOOwk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=60&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Hajtómű nitrogénnel 2019. október 14. https://www.youtube.com/watch?v=BLiCAapFy4Y&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=17&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=vn8Equ_sD1M&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=63&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=H09JpaSS0tM&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=62&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Hallgatói élet 2019. május 31. https://www.youtube.com/watch?v=6Pb6yno97O8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=18&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=ja9kTTEbZjU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=65&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=kO-YA1o-wCI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=64&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Hallgatói projektek 2019. szeptember 26. https://www.youtube.com/watch?v=oKHy4_lnt9Q&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=19&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=fzoksgjxTTk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=66&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=FZ8Jh0f3bSY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=67&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Kommunikációs ismeretek 2019. június 13.  https://www.youtube.com/watch?v=KtFfclagi28&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=20&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=8MRhheLoqsI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=69&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=-0uVmJmpAn4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=68&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Kutatásmódszertan 2019. június 13. https://www.youtube.com/watch?v=XW7LvnDks0I&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=21&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=-z_-5YPHKFg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=71&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=qly3dMkok9M&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=70&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Lányok a műszaki pályán 2019. október 4.  https://www.youtube.com/watch?v=lO9ZNjGtOkU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=22&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=J67APoPUwrw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=73&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=OgpeTGESloA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=72&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Lendület, tehetetlenség 2019. október 14.  https://www.youtube.com/watch?v=khQtJW0lCqY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=23&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=sGlq1OCYKUU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=75&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=9DNG3kraUKc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=74&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Lendület, tehetetlenség 2019. október 15. https://www.youtube.com/watch?v=AmekGzs_8XY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=24&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=m5bB7dS8qOY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=77&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=QN0zKT98WOU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=76&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mennyire biztonságos az Önvezetés? 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=Kuk9PMZ88hY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=25&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=_sMCjrXHmms&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=79&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=brCR8BCOuJY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=78&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mennyire biztonságos az Önvezetés? 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=UhCT1e4qIdg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=26&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=l4C2rSPRmJE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=81&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=S-yg6D14xE8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=80&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mérnöki életpályák a nagyvilágból 2019. október 4. https://www.youtube.com/watch?v=25kPO9sSUv8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=27&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=6JGnIlIKKrk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=83&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=OsjTas5ilKU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=82&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi is az Önvezetés? 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=AejD7pi6pDM&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=28&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=Y7VnrrSRH7o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=85&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=5y28emMestw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=84&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi is az Önvezetés? 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=wqF0EE3tKmA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=29&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=p2GpZLV6E1Q&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=87&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=gAmOe5dmonY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=86&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi kell az Önvezetéshez? 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=bl98rv1AJE8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=30&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=IJxKlWwq7Jw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=89&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=8cc0GE-ZljY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=88&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mi kell az Önvezetéshez? 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=taTrIApIrvQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=31&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=jsGAOlrcjLk&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=91&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=jWR27GOBqgs&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=90&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Mikrokontrollerek 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=0o4DeWbcTaQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=32&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=mV8nkF2A0QY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=93&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=gA5O-t2-tkQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=92&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: MTMI szakok sajátosságai 2019. október 4. https://www.youtube.com/watch?v=0yPt1pHNgR8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=33&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=MTnpjxrC8dw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=95&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=XJNPmDETKo8&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=94&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Navigáció az önvezető autók világában 2019. május 30. https://www.youtube.com/watch?v=C0Qvh00hzZg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=34&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=m7YkOH4RGMw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=97&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=NQkt8AjP9r0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=96&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Navigáció az önvezető autók világában 2019. szeptember 27. https://www.youtube.com/watch?v=zS1zRZTChro&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=35&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=5v51MVX6rFE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=99&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal: (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=NjiF97BZsq0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=98&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Nyári egyetem 2019. május – október https://www.youtube.com/watch?v=GsGdnwJTbBU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=36&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=-soztHXd_bw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=101&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=CH6zw8Z4u9M&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=100&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Öveges professzor kísérlete 2019. október 15. https://www.youtube.com/watch?v=kHqYUmQgoTo&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=37&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=mJnZD8mdP4I&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=103&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=PSMkxTJ7zLg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=102&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Prezentációs készségek 2019. június 13. https://www.youtube.com/watch?v=DLfjoOFacJc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=38&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=xx-Z5RUNddA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=105&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=a10oi6IHX_o&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=104&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Rakéták működése 2019. október 14. https://www.youtube.com/watch?v=SDBRBgjWXMs&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=39&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=2x9qdwL1kB0&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=107&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=pZylJOMCnZY&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=106&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Rakéták működése 2019. október 15. https://www.youtube.com/watch?v=IKObZXRQ3ac&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=40&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=tun2B7UI0YQ&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=109&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=IAwk00pd2mU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=108&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Robotika 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=GutJ9EgMQLI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=41&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=jUWxfNFy_bw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=111&ab_channel=FILMJEBETO
Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=kfDN6Wtfxwg&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=110&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Segítség sólyomszemmel: 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=lqBg1ulAsi4&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=42&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=YOC0x6snJEU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=113&ab_channel=FILMJEBETO
Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=3-GNu0jEPwU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=112&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Szakdolgozatírás és diplomavédés 2019. június 13. https://www.youtube.com/watch?v=SFeFJ9BezGs&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=43&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=sDub5-PNwBc&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=115&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=obpAiNwVG7E&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=114&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Tudatos szakválasztás 2019. május 31. https://www.youtube.com/watch?v=8jMsHvxpm48&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=44&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=xAEmwkXJ7TI&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=117&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=m4dJArOTmfA&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=116&ab_channel=FILMJEBETO 

Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében: Nyári egyetem: Web 2-es programozás 2019. október 10. https://www.youtube.com/watch?v=Nxc4zu9wAbU&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=45&ab_channel=FILMJEBETO

Felirattal (HU): https://www.youtube.com/watch?v=9NbBJp5vYGE&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=119&ab_channel=FILMJEBETO 

Felirattal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=XS7NUW46OMw&list=PL5Lsuq_PVQ-4lDzITu6Y7vt0isP7tcq3J&index=118&ab_channel=FILMJEBETO 

Híreink

Hírek

Hirdetmény letöltése

Hírek

Gyulaháza Község Önkormányzata (4545 Gyulaháza, Petőfi S. u. 45.) az újonnan létesített, teljesen automatizált fólia telepére, január végi, február eleji munkába állással munkatársakat keres. A...

Hírek

A Gondosóra jelzőrendszert díjmentesen igénybe veheti minden 65. életévét betöltött magyar állampolgár. Igényelje Ön is saját magának, vagy hozzátartozójának: www.gondosora.hu

Hírek

Tisztelt Lakosság! Értesítem a tisztelt ebtartókat, hogy az évi veszettség elleni kötelező összevezetéses védőoltás Gyulaháza településen az alábbi időpontokban kerül végrehajtásra: 2023....

Hírek

Gyulaháza Község Önkormányzata tájékoztatja azokat a családokat, akik alapfokú és középfokú oktatásban részesülő gyermeket nevelnek, illetve a felsőoktatásban résztvevő fiatal felnőtteket, hogy...

Pályázataink

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a 2022-ben meghirdetett Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - 2022 című, MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében vissza...

Pályázatok

A projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Kisvárda és térsége szemléletében. Letölthető anyagok: EFOP_392_16_2017_00015 Humán kapacitások...

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022...

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című....

Pályázatok

  S a j t ó k ö z l e m é n y    Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszközök beszerzése – 2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú...

Pályázatok

Sajtóközlemény Gyulaháza Község Önkormányzata 264,59 millió forint uniós támogatást nyert el a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati kiíráson. Az Európai...

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszközök - 2020” című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 2.997.984.- Ft összegű vissza nem...

Pályázatok

Gyulaháza Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020” című, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírás keretében 2.348.000.- Ft...

Gyulaháza címere

Díszpolgáraink

Arculati kézikönyv

gyulahaza tak

 

Weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k (sütik) alkalmazásába. Amennyiben nem egyezik bele, kérem zárja be az oldalt. Bővebben